CITY
 guqin instrument
Phone:
151-5082-7214
ABOUT USabout
CONTACT US
Hanjiang District Jiuyin Guqin Studio

Contact us: Jiuyin Guqin

Address: No. 29 Guozhan Road, Hanjiang District, Yangzhou City

Tel: 15150827214

Customer service WeChat account: gcds325 

(Contact customer service to watch the live video)